Dokumenty

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - rok szkolny 2017/2018

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Liceum Ogólnokształcące

Lp.

Przedmiot nauczania

 

Tytuł podręcznika/wydawnictwo Autor podręcznika Numer dopuszczenia podręcznika

 

Klasa

1. Język polski

Przeszłość to dziś ( część 1, część 2)              /Wydawnictwo STENTOR

K. Mrowcewicz,

A. Nawarecki, D. Siwicka

498/1/2012/2015498/2/2012/2015 I 

Przeszłość to dziś ( część 1, część 2)                /Wydawnictwo STENTOR

E. Paczoska, J. Kopciński

498/3/2013498/4/2013/2016 II 
2. Język angielski

Oxford Solutions –poziom A2/B1 podręcznik + ćwiczenia  /Wyd. Oxford Uniwersity Press

T. Falla, P. A. Davies, J. Sobierska

 733/2/2015  I 

Oxford Solutions poziom B1/B2 podręcznik + ćwiczenia  /Wyd. Oxford Uniwersity Press

T. Falla, P.A.Davies,  J. Sobierska

 733/3/2015  II 
On Screen – Pre-Intermediate / B1                                     /Wyd. EGIS W. Evans, J. Dooley 692/1/2014/2015 II 
3. Język rosyjski

Nowy Dialog 1 -  podręcznik                                                 / Wyd. WSiP

M. Zybert 684/1/2014/2014 I

Nowy Dialog 2 - podręcznik                                                  / Wyd. WSiP

M. Zybert 684/2/2014/2015 II
4.

Matematyka

Matematyka w otaczającym nas świecie - zakres podstawowypodręcznik + zbiór zadań,                                   /Wyd. Podkowa

A. Cewe, M. Krawczyk, H. Nahorska,      M. Kruk, A.Magryś-Walczak                     549/1/2012/2015  I

Matematyka 2 - zakres podstawowypodręcznik + zbiór zadań,                                                                            /Wyd. Nowa Era

W. Babiański, L. Chańko,                      J. Czarnowska, J. Wesołowska 378/2/2013/2015 II
5. Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX - zakres podstawowy                  /Wyd. Nowa Era

St. Roszak, J. Kłaczkow 525/2012 I 
6. Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi  - zakres podstawowy                                /Wyd. Nowa Era

A. Janicki 505/2012/2015 I
7.

Geografia

Oblicza geografii - zakres podstawowy                                  / Wyd. Nowa Era

R. Uliszak, K. Wiedermann

433/2012/2014 I
8.

Biologia

Biologia na czasie / podręcznik + karty pracy - zakres podstawowy                                                                          / Wyd. Nowa Era

E. Bonar, W. Krzeszowiec,

S. Czachorowski,

450/2012/2015  I

Biologia na czasie I / podręcznik - zakres rozszerzony             /Wyd. Nowa Era

M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik,      A. Kula, W. Zamachowski,            E.Pyłka– Gutowska                                     

 564/1/2012/2015  II

Biologia na czasie II /podręcznik - zakres rozszerzony            /Wyd. Nowa Era

M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik,      A. Kula, W. Zamachowski,                   E. Pyłka – Gutowska                                     

 564/2/2013/2016  II 
9. Fizyka

Odkryć fizykę -  podręcznik – zakres podstawowy                    / Wyd. Nowa Era

M. Braun, W. Śliwa

447/2012/2015 I
10. Chemia To jest chemia  - podręcznik + ćwiczenia - zakres podstawowy                                                                          /Wyd. Nowa Era,

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

438/2012/2015 I 

To jest chemia 1 - podręcznik - zakres rozszerzony          /Wyd. Nowa Era

M. Litwin, J. Szymońska 

Sz. Styka - Wlazło,                        

528/1/2012/2015 II
11. Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość + zeszyt ćwiczeń                          / Wyd. Nowa Era

Z. Makieła, T. Rachwał

467/2012/2015
I
12. Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie – zakres podstawowy                   / Wyd. Nowa Era

J. Słoma

426/2012/2015
I

13.

Wiedza o kulturze

Spotkania z kulturą                                                         /Wyd. Nowa Era

M. Bokiniec, B. Forysiewicz,

 J. Michałowski

449/2012
I
14. Język niemiecki

Infos 1                                                                                /Wyd. Pearson

B. Sekulski, N. Drabich,

T. Gajownik, C. Serzysko

451/1,2/2012/2014
 
I

Infos 2                                                                                  /Wyd. Pearson

B. Sekulski, N. Drabich,

T. Gajownik, C. Serzysko

451/3,4/2012/2015
II
15.

Historia i Społeczeństwo

(przedmiot uzupełniający)

Historia i Społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory                                                                                      / Wyd. WSiP

M. Markowski, O. Pytlińska, A.Wyroda

644/1/2013/2015 II

Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni             /Wyd. WSiP

M. Markowski, O. Pytlińska, A.Wyroda 667/4/2013 II
16.

Ekonomia w praktyce

(przedmiot uzupełniający)

Ekonomia w praktyce                                                     /Wyd. Operon

J. Kijakowska 635/2013 II
17. Informatyka

Informatyka - zakres podstawowy                               /Wyd. Migra

G. Koba 748/2015 I

UWAGA !

ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DO JĘZYKÓW OBCYCH NALEŻY DOKONAĆ PO ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO PO KONSULTACJI      Z  NAUCZYCIELEM I TEŚCIE POZIOMUJĄCYM WIEDZĘ.                 

           Pruszków, dnia 28 czerwca 2017r.                                                                                                                                         Dyrektor szkoły   Łukasz Borkowski

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - rok szkolny 2017/2018

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPORTOWE

Lp.

Przedmiot nauczania

 

Tytuł podręcznika/wydawnictwo Autor podręcznika Numer dopuszczenia podręcznika

 

Klasa

1. Język polski

Przeszłość to dziś ( część 1, część 2)

 /Wydawnictwo STENTOR

K. Mrowcewicz,

A. Nawarecki, D. Siwicka

498/1/2012/2015

498/2/2012/2015

I

 

Przeszłość to dziś ( część 1, część 2)

/Wydawnictwo STENTOR

E. Paczoska, J. Kopciński

498/3/2013

498/4/2013/2016

II

 

Przeszłość to dziś                                                                             /Wydawnictwo STENTOR J. Kopciński 498/5/2014 III
2. Język angielski

Oxford Solutions –poziom A2/B1 podręcznik + ćwiczenia

/Wyd. Oxford Uniwersity Press

T. Falla, P. A. Davies,                            J. Sobierska 733/2/2015

I

 

Oxford Solutions poziom B1/B2 podręcznik + ćwiczenia

/Wyd. Oxford Uniwersity Press

T. Falla, P.A.  Davies,               J. Sobierska 733/3/2015

II

 

On Screen – Pre-Intermediate / B1                                                  /Wyd. EGIS W. Evans, J. Dooley 692/1/2014/2015

II

 

Matura 2015, Repetytorium

/ Wyd.  Macmillon Education

M. Rosińska, 

L. Edwards

710/2014 III

Matura Repetytorium – zakres rozszerzony

/ Wyd.  EGIS   

   

W. Evans, J. Dooley                                                     715/2/2014/2016 III LS c
3. Język rosyjski

Nowy Dialog 1 -  podręcznik

/ Wyd. WSiP

 M. Zybert 684/1/2014/2014 I

Nowy Dialog 2 - podręcznik

/ Wyd. WSiP

 M. Zybert 684/2/2014/2015 II

Nowy Dialog 3 -  podręcznik

/ Wyd. WSiP

O. Tatarczyk,

A. Ślęzak - Gwizdała

684/3/2014/2016 III
4.

Matematyka

Matematyka w otaczającym nas świecie - zakres podstawowypodręcznik + zbiór zadań,                                                               /Wyd. Podkowa A. Cewe, M. Krawczyk,                     H. Nahorska, M. Kruk,                A. Magryś -Walczak                    549/1/2012/2015 I
Matematyka 2 - zakres podstawowypodręcznik + zbiór zadań,                                                               /Wyd. Nowa Era W. Babiański, L. Chańko,                 J. Czarnowska

378/2/2013/2015

    

II
Matematyka w otaczającym nas świecie - zakres podstawowypodręcznik + zbiór zadań,                                                               /Wyd. Podkowa A. Cewe, M. Krawczyk,                     H. Nahorska, M. Kruk,                A. Magryś -Walczak                    549/3/2014/2017

III

 

Matura z Matematyki cz. I i II - zakres podstawowy,

/Wyd. Lubatka

A. Kiełbasa III

Teraz matura, Matematyka  - zakres podstawowy,

- zbiór zadań i zestawów maturalnych,

/Wyd. Nowa Era

W. Babiański, L. Chańko,                           J. Czarnowska III
Matematyka 3 - zakres rozszerzonypodręcznik + zbiór zadań,                                                               /Wyd. Nowa Era W. Babiański, L. Chańko,                 J. Czarnowska,                             J. Wesołowska

 

360/3/2014/2016

 

III

5.         Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX - zakres podstawowy

/Wyd. Nowa Era

St. Roszak, J. Kłaczkow 525/2012

I

 

6. Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi  - zakres podstawowy

/Wyd. Nowa Era

A. Janicki

505/2012/2015

I

7.

Geografia

Oblicza geografii - zakres podstawowy                                                                                                      / Wyd. Nowa Era R. Uliszak, K. Wiedermann 433/2012/2014 I
8.

Biologia

Biologia na czasie / podręcznik + karty pracy

- zakres podstawowy

  / Wyd. Nowa Era

E. Bonar, W. Krzeszowiec,

S. Czachorowski,

450/2012/2015 I

Biologia na czasie I / podręcznik - zakres rozszerzony

 /Wyd. Nowa Era

M. Guzik, E. Jastrzębska,
 R. Kozik, E. Pyłka – Gutowska                                     W. Zamachowski, A. Kula

 

564/1/2012/2015

 

II

Biologia na czasie II / podręcznik- zakres rozszerzony

 /Wyd. Nowa Era

 

564/2/2013/2016

II
III

Biologia na czasie III/ podręcznik -zakres rozszerzony

 /Wyd. Nowa Era

F. Dubert, M. Jurgowiak
W. Zamachowski, R. Kozik,
564/3/2014 III
9. Fizyka

Odkryć fizykę -  podręcznik – zakres podstawowy

 / Wyd. Nowa Era

M. Braun, W. Śliwa 447/2012/2015 I
10. Chemia To jest chemia  - podręcznik + ćwiczenia - zakres podstawowy                                                                                                        /Wyd. Nowa Era

R. Hassa, A. Mrzigod,

J. Mrzigod

438/2012/2015

I

 

To jest chemia 1 - podręcznik - zakres rozszerzony

/Wyd. Nowa Era

M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło,                        J. Szymońska 528/1/2012/2015 II

To jest chemia 2 - podręcznik - zakres rozszerzony

/Wyd. Nowa Era

M. Litwin,  Sz. Styka – Wlazło, J. Szymońska 528/2/2013/2016 III
11.       Podstawy                     przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość + zeszyt ćwiczeń

/ Wyd. Nowa Era

Z. Makieła, T. Rachwał
467/2012/2015
I
12.       Edukacja                                          dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie – zakres podstawowy

/ Wyd. Nowa Era

J. Słoma
426/2012/2015
I

13.

       Wiedza

     o kulturze

Spotkania z kulturą

/Wyd. Nowa Era

M. Bokiniec, B. Forysiewicz,                            J. Michałowski
449/2012
I
 
14.   Język niemiecki

Infos 1

/Wyd. Pearson
B. Sekulski, N. Drabich,
T. Gajownik, C. Serzysko
451/1,2/2012/2014
I

Infos 2

/Wyd. Pearson
B. Sekulski, N. Drabich,
T. Gajownik, C. Serzysko
451/3,4/2012/2015
II

Repetytorium maturalne

/Wyd. Pearson

N. Drabich, T. Gajownik,
C. Serzysko
716/2014

III

15. Historia i Społeczeństwo (przedmiot uzupełniający)

Historia i Społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

/ Wyd. WSiP

M. Markowski, O. Pytlińska, A.Wyroda

 

644/1/2013/2015

 

II

Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni.

/Wyd. WSiP

M. Markowski, O. Pytlińska, A.Wyroda 667/4/2013 II

Historia i społeczeństwo. Wojna i wojskowość.

/Wyd. WSiP

M. Markowski, O. Pytlińska, A.Wyroda 667/3/2013

III

 

Historia i społeczeństwo. Europa i Świat.

/Wyd. WSiP

M. Markowski, O. Pytlińska, A.Wyroda 667/1/2013 III
16. Ekonomia                   w praktyce (przedmiot uzupełniający)

Ekonomia w praktyce

/Wyd. Operon

J. Kijakowska 635/2013 II
17. Informatyka

Informatyka - zakres podstawowy

/Wyd. Migra

G. Koba 748/2015 I

UWAGA !!!

ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DO JĘZYKÓW OBCYCH NALEŻY DOKONAĆ

PO ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO PO KONSULTACJI  Z  NAUCZYCIELEM

 I TEŚCIE POZIOMUJĄCYM WIEDZĘ.

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                          Dyrektor szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                  Łukasz Borkowski

Pruszków, dnia 28 czerwca 2017r.

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - rok szkolny 2017/2018

    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Lp.

 

Przedmiot

 

 

Tytuł podręcznika/wydawnictwo

 

Autor podręcznika

 

Numer dopuszczenia podręcznika

 

Klasa

1.

Język polski

Przeszłość to dziś (część 1, część 2)

/Wydawnictwo STENTOR

K. Mrowcewicz,

A. Nawarecki,

D. Siwicka

498/1/2012/2015

498/2/2012/2015

I

 

Przeszłość to dziś (część 1, część 2)

/Wydawnictwo STENTOR

E. Paczoska,

J. Kopciński

498/3/2013

498/4/2013/2016

II

Przeszłość to dziś                                                                             /Wydawnictwo STENTOR J. Kopciński 498/5/2014

III

 

2.

Język angielski

Oxford Solutions – poziom A2/B1–

/Wyd. Oxford Uniwersity Press

T. Falla, P.A. Davies,                 J. Sosnowska 733/2/2015

I

 

Oxford Solutions – poziom B1/B2 –

/Wyd. Oxford Uniwersity Press

T. Falla, P. A. Davies,               J. Sosnowska 733/3/2015

II

 

On Screen – Pre-Intermediate / B1                /Wyd. EGIS V. Evans, J. Dooley 692/1/2014/2015

II

 

Matura 2015, Repetytorium (poziom podstawowy i rozszerzony)

/ Wyd.  Macmillan Education

M. Rosińska, 

L. Edwards

710/2014 III
3. Język niemiecki

Infos 1

/Wyd. Pearson
B. Sekulski, N. Drabich,
T. Gajownik,C. Serzysko
451/1,2/2012/2014
 
I
 

Infos 2

/Wyd. Pearson
B. Sekulski, N. Drabich,
T. Gajownik,C. Serzysko
451/3,4/2012/2015

II

 

Repetytorium maturalne

/Wyd. Pearson

N. Drabich,T. Gajownik,
C. Serzysko
716/2014

            III

4.

Matematyka

Matematyka w otaczającym nas świecie           - zakres podstawowypodręcznik + zbiór                    zadań,                                                               /Wyd. Podkowa A. Cewe, M. Krawczyk,                     H. Nahorska, M. Kruk, A. Magryś -Walczak                    549/1/2012/2015 I
Matematyka 2 - zakres podstawowy –                   podręcznik + zbiór zadań,                                                               /Wyd. Nowa Era W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska,                      J. Wesołowska 378/2/2013/2015 II
Matematyka w otaczającym nas świecie -    zakres podstawowy podręcznik +  zbiór              zadań,                                                               /Wyd. Podkowa A. Cewe, M. Krawczyk,                     H. Nahorska, M. Kruk, A. Magryś -Walczak                    549/3/2014/2017

III

 

Matura z Matematyki cz. I i II - zakres podstawowy,

/Wyd. Lubatka

A. Kiełbasa III

Teraz matura, Matematyka  - zakres podstawowy,

- zbiór zadań i zestawów maturalnych,

/Wyd. Nowa Era

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska,                              J. Wesołowska III
5.

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX - zakres                   podstawowy

/Wyd. Nowa Era

St. Roszak, J. Kłaczkow 525/2012

I

 

6.

 

 

Wiedza                               o społeczeństwie

W centrum uwagi  - zakres podstawowy

/Wyd. Nowa Era

A. Janicki

505/2012/2015

I

W centrum uwagi cz. I - zakres rozszerzony

/Wyd. Nowa Era

A. Janicki, M. Menz

J. Kięczkowska,

630/1/2012/2015 II

W centrum uwagi cz. II- zakres rozszerzony

/Wyd. Nowa Era

L. Czechowska,                  A. Janicki, K. Święcicki 630/2/2014/2015 III
7.

Geografia

Oblicza geografii - zakres podstawowy                                                                                                      / Wyd. Nowa Era

R. Uliszak,

K. Wiedermann

    433/2012/2014

 

I

 

Oblicza geografii 1. Geografia fizyczna cz.I          -zakres rozszerzony

/Wyd. Nowa Era

 

M. Więckowski,                R. Malarz

  501/1/2012/2015

II

 

Oblicza geografii 2 - zakres rozszerzony

/Wyd. Nowa Era

T. Rachwał 501/2/2013/2016 III
8.

Biologia

Biologia na czasie – podręcznik + karty pracy - zakres podstawowy

/ Wyd. Nowa Era

E. Bonar,                            W. Krzeszowiec - Jeleń

S. Czachorowski,

450/2012/2015
9.

Fizyka

Odkryć fizykę -  podręcznik – zakres podstawowy

 / Wyd. Nowa Era

M. Braun, W. Śliwa 447/2012/2015              I
10.

Chemia

To jest chemia  - podręcznik + ćwiczenia                   -            zakres podstawowy                                                                                                        /Wyd. Nowa Era

R. Hassa, A. Mrzigod,

J. Mrzigod

438/2012/2015

I

 

11. Podstawy                     przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość + zeszyt ćwiczeń

/ Wyd. Nowa Era

Z. Makieła, T. Rachwał
467/2012/2015
I
12. Edukacja                                          dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie – zakres podstawowy

/ Wyd. Nowa Era

J. Słoma
426/2012/2015
             I
13.

Wiedza

o kulturze

Spotkania z kulturą

/Wyd. Nowa Era

M.Bokiniec, B.Forysiewicz, J. Michałowski
449/2012
I

14.

 

Historia i społeczeństwo                           (przedmiot                      uzupełniający)

Historia i Społeczeństwo. Ojczysty Panteon
 i ojczyste spory.

/ Wyd. WSiP

M. Markowski,

O. Pytlińska, A.Wyroda

644/1/2013/2015

II

Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni.

/Wyd. WSiP

M. Markowski,

O. Pytlińska, A.Wyroda

        667/4/2013

II

 

Historia i społeczeństwo. Wojna i wojskowość.

/Wyd. WsiP

M. Markowski,

O. Pytlińska, A.Wyroda

        667/3/2013

III

 

Historia i społeczeństwo. Europa i Świat.

/Wyd. WSiP

M. Markowski,

O. Pytlińska, A.Wyroda

667/1/2013 III
15.
Język rosyjski

Nowy Dialog 1 -  podręcznik

/ Wyd. WSiP

 M. Zybert 684/1/2014/2014 I

Nowy Dialog 2 - podręcznik

/ Wyd. WSiP

M. Zybert 684/2/2014/2015 II

Nowy Dialog 3 -  podręcznik

/ Wyd. WSiP

O. Tatarchyk,

A. Ślęzak - Gwizdała

684/3/2014/2016 III
16.

Ekonomia w praktyce

(przedmiot                    uzupełniający)

Ekonomia w praktyce

/Wyd. Operon

J. Kijakowska 635/2013 II
17. Informatyka

Informatyka - zakres podstawowy

/Wyd. Migra

G.Koba 748/2015 I

UWAGA !!!

ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DO JĘZYKÓW OBCYCH NALEŻY DOKONAĆ

PO ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO PO KONSULTACJI  Z NAUCZYCIELEM
                                                 I TEŚCIE POZIOMUJĄCYM WIEDZĘ

Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                                     Łukasz Borkowski                                              Pruszków, dnia 28 czerwca 2017r.                 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - rok szkolny 2017/2018

    

         GIMNAZJUM SPORTOWE

Lp.

Przedmiot nauczania

 

Tytuł podręcznika/wydawnictwo Autor podręcznika Numer dopuszczenia podręcznika klasa
1. Język polski

Słowa na czasie - podręcznik

 / Wyd. Nowa Era

M. Chmiel, P. Doroszewski,               W. Herman, Z. Pomirska

 

95/3,4/2016/z1

 

II

Słowa na czasie - podręcznik

 / Wyd. Nowa Era

M. Chmiel, P. Doroszewski,               W. Herman, Z. Pomirska

 

95/5,6/2017/z1

 

III

2. Język angielski

Live Beat 3– podręcznik + zeszyt ćwiczeń                     

/ Wyd. Pearson Longman

I. Freebairn, J. Bygrave,            J. Copage, O. Johnston,                         B. Michałowski 731/3/2015

II

 

 

Repetytorium Gimnazjalne (poziom podstawowy                         i rozszerzony)  

/Wyd. Macmillan

K. Kotorowicz - Jasińska,                    A. Mędela 759/2015

III

 

3. Język niemiecki

Magnet 2

 /  Wyd. LektorKlett

G. Motta

 
98/2/2010/2015

II

Magnet 3

 / Wyd. LektorKlett

G. Motta

98/3/2011/2016

III

4. Matematyka Matematyka 2 - podręcznik + zbiór zadań + zeszyt ćwiczeń                         
 / Wyd. GWO
Red. M. Dobrowolska 168/2/2015/z1 II

Matematyka 3 – podręcznik  + zbiór zadań

/Wyd. GWO  

Red. M. Dobrowolska 168/3/2016/z1

III

 

5.

Historia

Śladami przeszłości

/Wyd. Nowa Era   

Red. S. Roszak 60/2/2010 II

Śladami przeszłości 3

/Wyd. Nowa Era   

Red. S. Roszak, A. Łaszkiewicz 60/3/2011 III
6. Wiedza o społeczeństwie

Dziś i Jutro cz. I 

 /Wyd. Nowa Era

I. Janicka, A. Kucia,                    T. Maćkowski 77/1/2009/2015 II

Dziś i Jutro cz. II

 /Wyd. Nowa Era

I. Janicka, A. Kucia, A. Janicki, T. Maćkowski                

77/2/2010/2015

III

7.

Geografia

-                      Puls Ziemi

/Wyd. Nowa Era

B. Dobosik, A. Hibszer, J. Soja 5/2/2010/2015 II

-                      Puls Ziemi

/Wyd. Nowa Era

R. Malarz 5/3/2010/2016 III
8.

Biologia

Puls życia 2- podręcznik + zeszyt ćwiczeń

/ Wyd. Nowa Era

M. Jefimow,

 

58/2/2009/2015 II

Puls życia 3- podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 / Wyd. Nowa Era

B. Sągin, M. Sęktas,

 A. Boczarowski

58/3/2010/2016 III
9.

Fizyka

Spotkania z fizyką - podręcznik cz. I i II                                              / Wyd. Nowa Era T. Kulawik, G. Francuz – Ornat, M. Nowotny - Różańska

93/1/2009/2015

93/2/2010/2015

II

Spotkania z fizyką- podręcznik cz. III  i  IV

/ Wyd. Nowa Era

T. Kulawik, G. Francuz – Ornat, M. Nowotny - Różańska

93/3/2010/2015

93/4/2011/2016

III
10. Chemia Chemia Nowej Ery 2- podręcznik + zeszyt ćwiczeń /Wyd. Nowa Era J. Kulawik, T. Kulawik,                     M. Litwin 49/2/2009/2015 II
Chemia Nowej Ery 3- podręcznik + zeszyt ćwiczeń /Wyd. Nowa Era J. Kulawik, T. Kulawik,                    M. Litwin 49/3/2010/2015 III
11. Religia

Jestem z wami

/ Wyd. WAM Kraków

Ks. Władysław Kubik AZ-32-01/10-KR-3/12 II

Chodźmy razem

 / Wyd. WAM Kraków

Ks. Władysław Kubik AZ-33-01/10-KR-4/13 III
12. Zajęcia                      techniczne

Technika w praktyce. Zajęcia żywieniowe

 / Wyd. Nowa Era

K. Wilczek, E. Uljasz 196/3/2009 III
13. Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

/ Wyd. Nowa Era

J. Słoma, G. Zając 17/2009/2015 III

  Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                                                  Łukasz Borkowski

Pruszków, dnia 28 czerwca 2017r.

 

Godziny pracy sekretariatu

Dzień tygodnia Dla uczniów Dla interesantów
poniedziałek

08.00 - 09.00

11:30 - 11:50

12:35 - 12:55

 

8:00-16:00

wtorek Dzień wewnętrzny
środa

08.00 - 09.00

11:30 - 11:50

12:35 - 12:55

 

8:00-16:00

czwartek Dzień wewnętrzny
piątek

08.00 - 09.00

11:30 - 11:50

12:35 - 12:55

 

-

 Uwaga !!!

Dodatkowo podczas dni otwartych i zebrań z rodzicami sekretariat dla interesantów czynny od 16:00 do 19:00.