Obiady

  1. Wysokość stawki obiadowej nie ulega zmianie.
  2. Opłaty za zjedzone obiady dokonuje się przelewem do 6 dnia każdego miesiąca na konto dostawcy Pana Rafała Czaplarskiego na numer konta – 53 1160 2202 0000 0003 1729 2961 tytułem: (imię i nazwisko ucznia, klasa, kwota).
  3.  Po stwierdzeniu niedokonania wpłaty, szkoła wstrzymuje wydawanie obiadów.
  4. Zaległości w płatnościach nie będą umarzane, a w przypadku ich zaistnienia będą egzekwowane przez szkołę.
  5. Odwołanie obiadu w danym dniu należy zgłaszać telefonicznie do szkoły (nr tel. 22 758 89 62 wew. 22)  do godz. 09:00.
  6.  Obiady nieodwołane traktowane są jako zjedzone.
  7.  Rezygnacja z obiadów może nastąpić od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Fakt ten należy zgłosić w formie pisemnej w sekretariacie szkoły.
  8. Informacja o należności za zjedzone obiady będzie przekazana przez wychowawcę klasy na początku miesiąca (w pierwszy dzień zajęć szkolnych).
  9. Zmiany w zasadach płatności za obiady wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

 

Regulamin dofinansowania i rozliczania odpłatności za obiady w ZSOiS

 

 

 

MENU 11.12.2017r. – 15.12.2017r.

Poniedziałek:

Zupa Kalafiorowa

Spaghetti bolognese

Wtorek:

Grochówka

Gołabki w sosie pomidorowym ziemniaki

Środa :

Żurek z jajkiem i kiełbasą

Gyros z kurczaka z ryżem mixem sałat i sosem czosnkowym

Czwartek :

Zupa zacierkowa

Pieczeń wieprzowa w sosie pieczeniowym kasza gryczana surówka z buraczków

Piątek :

Barszcz ukraiński

Kotlety jajeczne ziemniaki surówka z kapusty pekińskiej 

Godziny pracy sekretariatu

Dzień tygodnia Dla uczniów Dla interesantów
poniedziałek

08.00 - 09.00

11:30 - 11:50

12:35 - 12:55

 

8:00-16:00

wtorek Dzień wewnętrzny
środa

08.00 - 09.00

11:30 - 11:50

12:35 - 12:55

 

8:00-16:00

czwartek Dzień wewnętrzny
piątek

08.00 - 09.00

11:30 - 11:50

12:35 - 12:55

 

-

 Uwaga !!!

Dodatkowo podczas dni otwartych i zebrań z rodzicami sekretariat dla interesantów czynny od 16:00 do 19:00.