13 kwietnia 2018 r. na terenie Zespołu Szkół Ogolnokształcacych i Sportowych w Pruszkowie w obecności znamienitych gości oraz Pocztów Sztandarowych odbyły się uroczystości upamiętniające poległych w boju i pomordowanych w Katyniu, Miednoje i innych miejscach oficerów Wojska Polskiego, Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Pożarnej, Kolejarzy i wszystkich tych, którzy walczyli o wolną Polskę.

Wojskową Asystę Honorowa wystawiło Dowództwo Garnizonu Warszawa, Policyjną Asystę Honorową wystawiła Komenda Stołeczna Policji. Poczty sztandarowe wystawiły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Powiat Pruszkowski, Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie, Szkoła Podstawowa nr 10 w Pruszkowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszkowie. 

Wśród Gości przybyłych na uroczystosci znależli się: reprezentujący Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka Pan Łukasz Kudlicki, reprezentujący Dyrektora Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej prof.dr hab. Jerzego Eislera Pan dr Dariusz Gałaszewski Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN, Pan Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski oraz Pan Krzysztof Rymuza Wicestarosta Pruszkowski, Pan Michał Landowski Wiceprezydent Pruszkowa, reprezentujący Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka insp. Dariusz Minkiewicz Dyrektor Biura Prewencji KGP i nadkom. Krzysztof Musielak Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP, reprezentująca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień WKU Warszawa Ochota kpt. Monika Będziechowska,  mjr Piotr Pakuła wraz z delegacją z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, mł. insp. Karol Siedlak Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie, st. bryg. mgr inż. Dariusz Drzewiecki Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, członkowie prezydium Światowego Związku Żołnierzyy Armii Krajowej Panowie Michał Cieciura i Maciej Jarosiński, Strzelcy ze Stowarzyszenia Strzelcy Rzeczpospolitej, Pani Małgorzata Bojanowska Dyrektor Muzeum Dulag 121, Stanisław Ekielski Sekretarz Koła Związku Sybiraków, delegacja Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego, por. w st. spoczynku Pan Wojciech Cygański podkomendny Cichociemnego Żołnierza AK. mjr Bolesława Kontryma ps. ,,Żmudzin" oraz ks. Marian Mikołajczak Dziekan Dekanatu Pruszkowskiego wraz z księżmi z dekanatu.

Na ręce Dyrektora Szkoły listy nawiązujące do uroczystości przesłali: Pan Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej, Pan Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pan Sławomir Litwin Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka.

Uczniowie klasy II GA, III GA, I LA, I LSA, I SMS i III LSC pod kierunkiem Małgorzaty Włodek przygotowali uroczystą akademię pt. ,,W służbie Polsce i Narodowi Polskiemu" obrazującą losy Polaków służących w Legionach Józefa Piłsudskiego, Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, Policyjnym Szwadronie Śmierci walczącym z bolszewikami w 1920 r.. Polakach walczacych w czasie II wojny światowej, zabijanych strzałem w tył głowy przez NKWD na terenie ZSSR, walczących w Powstaniu Warszawskim i na wszystkich frontach świata, mordowanych w więzieniach w czasach komunistycznej Polski oraz strzegących bezpieczeństwa Polski i Polaków współcześnie.

W drugiej części uroczystości oficer Wojska Polskiego odczytał Apel Pamięci po czym nastąpiła salwa honorowa. Delegacje przybyłych gości złożyły kwiaty i wiązanki przy Dębach Pamięci posadzonych na terenie szkoły w 2011 r. dla uhonorowania nadkomisarza Policji Państwowej Antoniego Bąka, aspiranta Policji Państwowej Stefana Kaliskiego zamordowanych w 1940 r. przez NKWD w Kalininie, oraz majora rezerwy WP Władysława Gomulińskiego zamordowanego 23.04.1940 r. w Katyniu.

Honorowy Patronat nad uroczystością objął Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Instytut Pamięci Narodowej oraz Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś.

Inicjatorką i organizatorem uroczystości przy ogromnym wsparciu Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Łukasza Borkowskiego była Małgorzata Włodek nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

 Zdjęcie użytkownika Powiat Pruszkowski.

Zdjęcie użytkownika ZSOiS Pruszków.

 

 

Godziny pracy sekretariatu

Dzień tygodnia Dla uczniów Dla interesantów
poniedziałek

09:00- 14:00

8:30-15:30

wtorek 08:30- 12:30
środa

09:00- 14:00

8:30-15:30

czwartek 12:30- 15:30
piątek 09:00- 14:00

 8:30-15:30

 Uwaga !!!

Dodatkowo podczas dni otwartych i zebrań z rodzicami sekretariat dla interesantów czynny od 16:00 do 19:00.