Dla uczczenia 79 rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 100 rocznicy powstania Policji Państwowej, w dniu 5 kwietnia 2019 r., o godzinie 11.00 odbyła się, na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, uroczystość przy „Dębach Pamięci”.

W piątek 5 kwietnia o godzinie 11.00 na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie odbyła się uroczystość poświęcona upamiętnieniu polskich oficerów pomordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i innych miejscach na terenie dzisiejszej Rosji. Posadzone w 2011 roku „Dęby Pamięci” poświęcone są: nadkomisarzowi PP Antoniemu Bąkowi z Pruszkowa, aspirantowi PP Stefanowi Kaliskiemu Komendantowi Posterunku Policji w Brwinowie oraz majorowi Wojska Polskiego Władysławowi Gomulińskiemu – zamordowanym przez NKWD w 1940 roku.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także przedstawiciele samorządów lokalnych, służb i instytucji państwowych. Goszczono przedstawicieli Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członków rodzin ofiar zbrodni katyńskiej, członków organizacji społecznych i kombatanckich oraz przedstawicieli placówek oświatowych i młodzież.

Wartę honorową pełniła kompania reprezentacyjna Policji, wystawiona przez Oddział Prewencji Policji w Warszawie, wraz z pocztem sztandarowym Komendy Stołecznej Policji. Poczty wystawiły także: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie, Powiat Pruszkowski, Miasto Pruszków, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Pruszkowie, Zespół Szkół nr 1 w Pruszkowie, Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, Stowarzyszenie Strzelcy Rzeczypospolitej, Światowy Związek Żołnierz Armii Krajowej.

Patronat medialny nad uroczystością objęła Telewizja Polska TVP 3 Warszawa.

Uroczystość rozpoczęto od podniesienia flagi państwowej i odegrania hymnu państwowego.

Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji nadkomisarz Krzysztof Musielak  odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, nawiązujący do uroczystości, a następnie przekazał go na ręce Dyrektora Szkoły Łukasza Borkowskiego. Po nim kolejno głos zabrali: Stanisław Tyszka Wicemarszałek Sejmu RP, Łukasz Kudlicki Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, Sławomir Frątczak Dyrektor Muzeum Katyńskiego w Warszawie, Teresa Bracka Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. oraz Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski.

Ksiądz Dziekan Marian Mikołajczak w towarzystwie ks. Prałata Andrzeja Perdzyńskiego i Proboszcza parafii św. Józefa odmówił modlitwę za poległych i pomordowanych.

Cześć poległym bohaterom oddał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkomisarz Paweł Krauz, który w imieniu Komendanta Stołecznego Policji złożył wieniec, symbol pamięci o odwadze walczących o naszą wolność.

Podczas uroczystości podkom. Karol Woldan odczytał Apel Pamięci. Następnie oddano salwę honorową. Delegacje przybyłych gości złożyły kwiaty i wiązanki przy Dębach Pamięci.

Uroczystości uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą mł.insp. Janusza Trzepizura.

Po uroczystości zaproszeni goście oraz młodzież z powiatu pruszkowskiego, mogli obejrzeć wystawę poświęconą patronowi Komendy Stołecznej Policji podinspektorowi Policji Państwowej Marianowi Stefanowi Kozielewskiemu oraz wystawę  „Policja Państwowa 1919-1939”.

 

Godziny pracy sekretariatu

Dzień tygodnia Dla uczniów Dla interesantów
poniedziałek

09:00- 14:00

8:30-15:30

wtorek 08:30- 12:30
środa

09:00- 14:00

8:30-15:30

czwartek 12:30- 15:30
piątek 09:00- 14:00

 8:30-15:30

 Uwaga !!!

Dodatkowo podczas dni otwartych i zebrań z rodzicami sekretariat dla interesantów czynny od 16:00 do 19:00.