Obiady

  1. Wysokość stawki obiadowej - 9,50 (zupa, II danie + soczek).
  2. Opłaty za zjedzone obiady dokonuje się przelewem do 6 dnia każdego miesiąca na konto dostawcy Pana Rafała Czaplarskiego na numer konta – 53 1160 2202 0000 0003 1729 2961 tytułem: (imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc).
  3.  Po stwierdzeniu niedokonania wpłaty, szkoła wstrzymuje wydawanie obiadów.
  4. Zaległości w płatnościach nie będą umarzane, a w przypadku ich zaistnienia będą egzekwowane przez szkołę.
  5. Odwołanie obiadu w danym dniu należy zgłaszać telefonicznie do szkoły (nr tel. 22 758 89 62 wew. 23)  do godz. 09:00.
  6.  Obiady nieodwołane traktowane są jako zjedzone.
  7.  Rezygnację obiadów należy zgłosić przed rozpoczęciem nowego miesiąca poprzez złożenie podania w sekretariacie szkoły.
  8. Informacja o należności za zjedzone obiady będzie przekazana przez wychowawcę klasy na początku miesiąca (w pierwszy dzień zajęć szkolnych).
  9. Zmiany w zasadach płatności za obiady wchodzą w życie z dniem 1 września 2018r.

 

REGULAMIN OBIADÓW DLA UCZNIÓW ZSOiS W PRUSZKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Godziny pracy sekretariatu

Dzień tygodnia Dla uczniów Dla interesantów
poniedziałek

08.00 - 09.00

11:30 - 11:50

12:35 - 12:55

 

8:30-15:30

wtorek Dzień wewnętrzny
środa

08.00 - 09.00

11:30 - 11:50

12:35 - 12:55

 

8:30-15:30

czwartek Dzień wewnętrzny
piątek

08.00 - 09.00

11:30 - 11:50

12:35 - 12:55

 

8:30-15:30

 Uwaga !!!

Dodatkowo podczas dni otwartych i zebrań z rodzicami sekretariat dla interesantów czynny od 16:00 do 19:00.