Oferta Edukacyjna na rok 2019/2020

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

 

Link do rejestracji do elektronicznego systemu rekrutacji https://powiatpruszkowski.edu.com.pl/

 

18 maja 2019 r. w sobotę od godziny 10:00 do godziny 14:00

będzie czynny punkt naboru dokumentów dla kandydatów do szkoły.

 

Oferta dla kandydatów po Szkole Podstawowej

ZASADY REKRUTACJI po szkole podstawowej - prezentacja Kuratorium

Harmonogram działań kandydata po szkole podstawowej

Regulamin rekrutacji dla kandydata po szkole podstawowej

 

Oferta dla kandydatów po Gimnazjum

 ZASADY REKRUTACJI po gimnazjum - prezentacja Kuratorium

 Harmonogram działań kandydata po gimnazjum

 Regulamin rekrutacji dla kandydata po gimnazjum

 

 Zasady przeprowadzania prób sprawności fizycznej w dyscyplinach:

PIŁKA NOŻNA - zasady przyjmowania

KOSZYKÓWKA - zasady przyjmowania

SIATKÓWKA - zasady przyjmowania

PŁYWANIE SPORTOWE - zasady przyjmowania

Liczebność w grupach ćwiczeniowych

 

Obowiązkowe dokumenty do pobrania dla kandydatów - klasy sportowe:

 

 1. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na przystąpienie do prób sprawności fizycznej

 2. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie do szkoły sportowej

 

!!! Jeżeli jesteśmy szkołą drugiego i trzeciego wyboru wyżej wymienione dokumenty

wraz z orzeczeniem lekarza o braku przeciwskazań do uprawiania sportu

NALEŻY ZŁOŻYĆ w NASZEJ szkole !!!

 

!!! Jeżeli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru wyżej wymienione dokumenty

wraz z orzeczeniem lekarza o braku przeciwskazań do uprawiania sportu

NALEŻY ZŁOŻYĆ wraz z wydrukowanym wnioskiem w NASZEJ szkole !!!

 

 

Godziny pracy sekretariatu

Dzień tygodnia Dla uczniów Dla interesantów
poniedziałek

08.00 - 09.00

11:30 - 11:50

12:35 - 12:55

 

8:30-15:30

wtorek Dzień wewnętrzny
środa

08.00 - 09.00

11:30 - 11:50

12:35 - 12:55

 

8:30-15:30

czwartek Dzień wewnętrzny
piątek

08.00 - 09.00

11:30 - 11:50

12:35 - 12:55

 

8:30-15:30

 Uwaga !!!

Dodatkowo podczas dni otwartych i zebrań z rodzicami sekretariat dla interesantów czynny od 16:00 do 19:00.