Oferta Edukacyjna na rok 2019/2020

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

 

UWAGA !!!

 Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podjął decycję o utworzeniu dodatkowej klasy pierwszej Liceum Ogólnakształcącego

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie w rekrutacji uzupełniającej.

Skan decyzji Zarządu Powiatu Pruszkowskiego ws. utworzenia dodatkowej klasy ponadpodstawowej w Liceum Ogólnokształcącym

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

 

Informacja o wolnych miejscach zostanie podana 25 lipca do godziny 16:00.

 

Od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 kandydaci składają wniosek w formie papierowej o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymj.

 

Link do rejestracji do elektronicznego systemu rekrutacji https://powiatpruszkowski.edu.com.pl/

UWAGA!!!

DLA KANDYDATÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPORTOWEGO

ORGAN PROWADZĄCY, STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZKOWIE OTWORZYŁ DODATKOWĄ KLASĘ O PROFILU PIŁKA NOŻNA DLA 32 OSÓB.

 

UWAGA!!! 

W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI W HARMONOGRAMIE REKRUTACJI PONIŻEJ ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE NOWE HARMONOGRAMY

Oferta dla kandydatów po Szkole Podstawowej

ZASADY REKRUTACJI po szkole podstawowej - prezentacja Kuratorium

Harmonogram działań kandydata po szkole podstawowej

Regulamin rekrutacji po szkole podstawowej

 

Oferta dla kandydatów po Gimnazjum

 ZASADY REKRUTACJI po gimnazjum - prezentacja Kuratorium

Harmonogram działań kandydata po gimnazjum

Regulamin rekrutacji po gimnazjum

 

 Zasady przeprowadzania prób sprawności fizycznej w dyscyplinach:


PIŁKA NOŻNA - zasady przyjmowania

KOSZYKÓWKA - zasady przyjmowania

SIATKÓWKA - zasady przyjmowania

PŁYWANIE SPORTOWE - zasady przyjmowania

Liczebność w grupach ćwiczeniowych

 

Obowiązkowe dokumenty do pobrania dla kandydatów - klasy sportowe:

 

 1. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na przystąpienie do prób sprawności fizycznej

 2. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie do szkoły sportowej

 

!!! Jeżeli jesteśmy szkołą drugiego i trzeciego wyboru wyżej wymienione dokumenty

wraz z orzeczeniem lekarza o braku przeciwskazań do uprawiania sportu

NALEŻY ZŁOŻYĆ w NASZEJ szkole !!!

 

!!! Jeżeli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru wyżej wymienione dokumenty

wraz z orzeczeniem lekarza o braku przeciwskazań do uprawiania sportu

NALEŻY ZŁOŻYĆ wraz z wydrukowanym wnioskiem w NASZEJ szkole !!!

 

 

Godziny pracy sekretariatu

Dzień tygodnia Dla uczniów Dla interesantów
poniedziałek

08.00 - 09.00

11:30 - 11:50

12:35 - 12:55

 

8:30-15:30

wtorek Dzień wewnętrzny
środa

08.00 - 09.00

11:30 - 11:50

12:35 - 12:55

 

8:30-15:30

czwartek Dzień wewnętrzny
piątek

08.00 - 09.00

11:30 - 11:50

12:35 - 12:55

 

8:30-15:30

 Uwaga !!!

Dodatkowo podczas dni otwartych i zebrań z rodzicami sekretariat dla interesantów czynny od 16:00 do 19:00.