Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

 

UWAGA !!!

 Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podjął decycję o utworzeniu dodatkowej klasy pierwszej Liceum Ogólnakształcącego

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie w rekrutacji uzupełniającej.

Skan decyzji Zarządu Powiatu Pruszkowskiego ws. utworzenia dodatkowej klasy ponadpodstawowej w Liceum Ogólnokształcącym

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

 

SZKOŁA DYSPONUJE WOLNYMI MIEJSCAMI:

 

dla Absolwentów po SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Liceum Ogólnokształcące

55

wolnych miejsc

·         rozszerzona geografia / historia

Liceum Ogólnokształcące Sportowe

7

wolnych miejsc

·         siatkówka dziewcząt i chłopców,

·         koszykówka chłopców,

·         pływanie

 

13

wolnych miejsc

·         piłka nożna chłopców,

·         koszykówka dziewcząt

SMS Liceum Ogólnokształcące

1

wolne miejsce

·         piłka nożna chłopców,

 

 

 

 

dla Absolwentów po GIMNAZJUM

 

Liceum Ogólnokształcące

21

wolnych miejsc

·         rozszerzona geografia / historia

Liceum Ogólnokształcące Sportowe

8

wolnych miejsc

·         koszykówka dziewcząt,

·         piłka nożna chłopców

7

wolnych miejsc

·         siatkówka dziewcząt i chłopców,

·         koszykówka chłopców

SMS Liceum Ogólnokształcące

4

wolne miejsca

·         piłka nożna chłopców

 

 

INTERNAT  – brak wolnych miejsc !!!

 

Od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 kandydaci składają wniosek w formie papierowej o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymj.

 

Wnioski o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej - PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

do Liceum Ogólnokształcącego

do Liceum Ogólnokształcącego Sportowego

do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego

 

Wnioski o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej - PO GIMNAZJUM

do Liceum Ogólnokształcącego

do Liceum Ogólnokształcącego Sportowego

do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego

 

wyżej wymienione dokumenty

wraz z orzeczeniem lekarza o braku przeciwskazań do uprawiania sportu

NALEŻY ZŁOŻYĆ wraz z wydrukowanym wnioskiem w NASZEJ szkole !!!

 

  

UWAGA!!!

DLA KANDYDATÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPORTOWEGO

ORGAN PROWADZĄCY, STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZKOWIE OTWORZYŁ DODATKOWĄ KLASĘ

O PROFILU PIŁKA NOŻNA DLA 32 OSÓB.

 

 

UWAGA!!! 

 

W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI W HARMONOGRAMIE REKRUTACJI PONIŻEJ ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE NOWE HARMONOGRAMY

Oferta dla kandydatów po Szkole Podstawowej

ZASADY REKRUTACJI po szkole podstawowej - prezentacja Kuratorium

Harmonogram działań kandydata po szkole podstawowej

Regulamin rekrutacji po szkole podstawowej

 

Oferta dla kandydatów po Gimnazjum

 ZASADY REKRUTACJI po gimnazjum - prezentacja Kuratorium

Harmonogram działań kandydata po gimnazjum

Regulamin rekrutacji po gimnazjum

 

 Zasady przeprowadzania prób sprawności fizycznej w dyscyplinach:

 

PIŁKA NOŻNA - zasady przyjmowania

KOSZYKÓWKA - zasady przyjmowania

SIATKÓWKA - zasady przyjmowania

PŁYWANIE SPORTOWE - zasady przyjmowania

 

Liczebność w grupach ćwiczeniowych

 

Godziny pracy sekretariatu

Dzień tygodnia Dla uczniów Dla interesantów
poniedziałek

09:00- 14:00

8:30-15:30

wtorek 08:30- 12:30
środa

09:00- 14:00

8:30-15:30

czwartek 12:30- 15:30
piątek 09:00- 14:00

 8:30-15:30

 Uwaga !!!

Dodatkowo podczas dni otwartych i zebrań z rodzicami sekretariat dla interesantów czynny od 16:00 do 19:00.